Repetities

Kamerkoor Muzimare repeteert wekelijks op woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur in de Protestantse Kerk in Grave. De laatste repetities voorafgaand aan onze concerten repeteren we in de ruimtes waar ook de concerten gegeven worden. Van de zangers wordt gevraagd zich thuis voor te bereiden. Zo kunnen we tijdens de repetities volop aan de slag met de muziek en het verhaal.
Naast de gewone repetities worden er, waar nodig, per stemgroep gescheiden extra repetities gehouden.

 

 

Repertoire